EQL Pharma’s Mellozzan (melatonin) tabletter nu tillgängliga på apotek i Sverige

Report this content

Lund, 22 mars, 2021. EQL Pharma meddelar idag att företagets Mellozzan (melatonin i tablettform) nu finns tillgängligt på apotek i Sverige. Mellozzan som tillhandahålls i doserna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg är receptbelagt och används för sömnsvårigheter hos barn med ADHD där andra s k sömnhygienåtgärder varit otillräckliga. Mellozzan ges också vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

”Vi är glada över att Mellozzan nu finns tillgängligt på svenska apotek”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma. ”För att Mellozzan ska kunna komma med i läkemedelsförmånen har vi nyligen lämnat in en subventionsansökan till Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Ett sådant beslut kan ta veckor eller månader”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 17 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 10 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar