EQL Pharmas första sjukhusprodukt godkänd

Report this content

Läkemedlet Hevicain Spinal Tung 5mg/ml injektionsvätska, har blivit godkänt av svenska och danska läkemedelsmyndigheter för försäljning. Även i Norge och Finland förväntas läkemedlet godkännas inom kort.

Hevicain Spinal Tung innehåller den verksamma substansen bupivakainhydroklorid och är ett receptbelagt läkemedel använt för bedövning vid kirurgiska ingrepp. Användningen av bupivakainhydroklorid sker uteslutande på sjukhus av kvalificerad sjukvårdspersonal och har funnits tillgängligt sedan början av 1980-talet. 

Hevicain Spinal Tung säljs via årliga offentliga upphandlingar i alla fyra länder på en marknad värderad till ca 6,7mkr. Hevicain Spinal Tung är det första och enda generika registrerat på denna marknad i Norden.

Hevicain Spinal Tung förväntas lanseras under första kvartalet 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 17 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2020 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 9 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar