• news.cision.com/
  • EQL Pharma/
  • Inbjudan till presentation i samband med EQL Pharmas kvartalsrapport, andra kvartalet, 2021/22

Inbjudan till presentation i samband med EQL Pharmas kvartalsrapport, andra kvartalet, 2021/22

Report this content

EQL Pharma AB (publ) offentliggör på onsdagen den 10 november, efter börsens stängning, sin kvartalsrapport för Q2 2021/22.

Torsdagen den 11 November, klockan 8.30 (CET), håller företaget en presentation via videokonferens. Presentationen riktar sig till aktieägare och potentiella aktieägare. VD och koncernchef Christer Fåhraeus presenterar och kommenterar kvartalsrapporten. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor för de som deltar.

Klicka på följande länk för att komma till det virtuella mötet: https://tinyurl.com/298mseyz

Datum och tid

Torsdagen den 11 November, klockan 8.30 (CET), startar presentationen som, inklusive frågestund, avslutas senast 9.30 CET.

Försäkra dig om att du kan deltaga på videokonferensen genom att koppla upp dig en stund före konferensens början.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande uppåt 20 nisch-generika (dvs generika med begränsad konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU och Asien.