Latanoprost EQL Pharma Godkänt

Report this content

Läkemedlet Latanoprost EQL Pharma ögondroppar 50 mikrogram/ml har blivit godkänt för försäljning i Sverige, Danmark och Norge.

Latanoprost EQL Pharma är receptbelagt och används vid behandling av glaukom, grön starr, hos barn och vuxna. Det verkar genom att sänka det förhöjda tryck som denna sjukdom orsakar i ögat.

Latanoprost EQL Pharma har ett planerat lanseringsdatum i företagets första finansiella kvartal (april-juni) nästa år. Skandinaviska marknaden för Latanoprost omsätter idag ca 50mSEK och har mellan två och fem aktiva konkurrenter per land.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande uppåt 20 nisch-generika (dvs generika med begränsad konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU och Asien.