Methenamine hippurate EQL Pharma godkänt

Report this content

Läkemedlet Methenamine hippurate EQL Pharma, tablett 1g, har blivit godkänt av svenska, danska och brittiska Läkemedelsverken för försäljning i dessa länder. I Storbritannien kommer produkten att ut-licensieras till en lokal partner, Advanz Pharma Ltd.

Methenamine hippurate EQL Pharma är ett läkemedel som tas som profylax mot återkommande urinvägsinfektioner.

Methenamine hippurate EQL Pharma innehåller methenamine, en substans som funnits registrerat i Sverige sedan 1973. Methenamine hippurate EQL Pharma blir det första och enda generika tillgängligt på marknaderna där den registrerats. Marknaden för methenamine 1g tablett är medelstor i berörda länder med ca 35,5 MSEK i total årlig försäljning, varav ca hälften i Storbritannien.

Produkten förväntas lanseras under fjärde kvartalet, 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 13 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på de svenska och danska marknaderna, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering under 2019 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 8 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Europa, Indien och Kina. 

Prenumerera

Dokument & länkar