Metronidazol EQL Pharma godkänt

Report this content

Läkemedlet Metronidazol EQL Pharma, tabletter 200mg och 400mg, har blivit godkänt av svenska Läkemedelsverket för försäljning.

Metronidazol EQL Pharma är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier). Metronidazol EQL Pharma används också för att behandla infektioner orsakade av vissa encelliga organismer (protozoer). 

Metronidazol EQL Pharma innehåller metronidazol, en substans som funnits registrerad i Sverige sedan 1980. Metronidazol EQL Pharma blir det första och enda generika tillgängligt i Sverige i styrkorna 200mg och 400mg. Marknaden för metronidazol i dessa styrkor är begränsad till ca 5,7 MSEK i total årlig försäljning i Sverige.

Produkten förväntas lanseras under fjärde kvartalet, 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 16 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de svenska och danska marknaderna, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2019 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 8 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar