Positivt besked för Eletriptan EQL Pharma

Läkemedlet Eletriptan EQL Pharma har i måndags blivit godkänt inom ramen för en så kallad decentral procedur (en gemensam godkännandeprocedur som används när mer än ett land är involverat). Nationella godkännanden för Sverige och Danmark väntas inom cirka en månad.

Eletriptan EQL Pharma tillhör en grupp av läkemedel som kallas för selektiva serotonin (5HT1)-receptoragonister. Eletriptan används hos vuxna för att behandla migränhuvudvärk, med eller utan aura.

Den totala omsättningen i Sverige och Danmark är cirka 15 mkr årligen. För närvarande finns endast originalet Relpax (Pfizer) på marknaden i Sverige. På den danska marknaden finns två generiska konkurrenter i tillägg till originalet. EQL Pharmas mål är att börja sälja produkten senast under Q1 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus

VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00

E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com

Hemsida: www.eqlpharma.com

Denna information är sådan information som EQL Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017.

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande nio nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar