Antal aktier och röster i EQT

Report this content

Antalet aktier och röster i EQT AB (publ) (”EQT AB”) har ändrats till följd av den nyemission av aktier som genomförts i samband med noteringen av EQT AB:s aktier på Nasdaq Stockholm den 24 september 2019.

Genom nyemissionen har antalet utestående aktier och röster ökat med 86 634 900, från 866 349 000 till 952 983 900. Aktiekapitalet har ökat med 8 663 490 kronor, från 86 634 900 kronor till 95 298 390 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Kim Henriksson, CFO: 08 506 55 300
Åsa Riisberg, Head of Shareholder Relations: 08 506 55 300         
Nina Nornholm, Head of Communications: 08
 506 55 300

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 07.30 CEST.

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med en 25-årig historia av att investera i, utveckla och äga bolag, med ett dokumenterat ”track record” av attraktiv och stabil avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier. EQT förvaltar och rådger flera specialiserade investeringsfonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning och framtidssäkra företag. EQT har tre affärssegment - Private Capital, Real Assets och Credit - vilka motsvarar cirka 56 procent, 36 procent respektive 8 procent av total AUM[1]. Alla affärssegment följer ett ansvarsfullt förhållningssätt, en digital omstruktureringsagenda och en tematisk investeringsstrategi.

EQT har sedan starten 1994 varit en pionjär på den privata marknaden. Som ett av de första private equity-bolagen i Nordeuropa har EQT expanderat geografiskt, skapat en global och väldiversifierad bas av fondinvesterare samt etablerat och utvecklat nya affärsområden inom till exempel Infrastructure, Real Estate, Venture Capital, Credit och Public Value. Idag har Koncernen kontor i 15 länder på tre kontinenter med cirka 650 heltidsanställda[2]. EQT:s väletablerade plattform, förmåga att skapa stabil och attraktiv avkastning, långsiktiga relationer med fondinvesterare, tillsammans med sin unika kultur, värderingar och varumärke har bidragit till att EQT har kunnat ta in cirka 62 miljarder euro i kapital sedan grundandet.


[1] Per 30 juni 2019.

[2] Heltidstjänster inklusive kontrakterade konsulter som arbetar för Koncernen per 30 juni 2019.

Prenumerera