EQT AB:s Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 publicerad

Report this content

EQT AB har idag publicerat sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2020. Rapporten finns tillgänglig på www.eqtgroup.com.

Års- och hållbarhetsrapporten för 2020 belyser hur EQT arbetar med att omsätta sitt syfte, att framtidssäkra företag och ha en positiv påverkan, i praktiken. Rapporten beskriver hur EQT strävar efter att bidra till att skapa en mer inkluderande och renare värld genom en aktiv ägarfilosofi, en tematisk och sektorbaserad investeringsstrategi och en väldefinierad och integrerad hållbarhetsagenda.

EQT AB:s årsstämma är planerad att äga rum den 2 juni 2021 och kallelse till stämman kommer publiceras inom utsatt tid.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 98909 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com

EQT Press Office, press@eqtpartners.com

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknanden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 08.00 CEST.

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. EQT har rest mer än 84 miljarder euro sedan starten och hade per den 31 december 2020 mer än 52 miljarder euro i förvaltat kapital i 17 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets. 

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

Taggar: