EQT säljer HemoCue till Quest Diagnostics

EQT II B.V. (“EQT”) säljer HemoCue, ett ledande bolag inom patientnära medicinska tester, till Quest Diagnostics.
EQT förvärvade HemoCue i december 1999 från Mallinckrodt, Inc. Under EQTs tid som ägare har omfattande åtgärder genomförts för att utveckla verksamheten. Betydande investeringar har genomförts inom utvalda områden för att bredda produktportföljen, stärka organisationen och utöka försäljnings- och marknadsorganisationen.

HemoCue är i dag ett ledande företag inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av patientnära medicinska tester. Den grundläggande fördelen med HemoCues produkter är möjligheten att utföra blod- och urintester på den lokala vårdinrättningen istället för att sända prover till centrala laboratorier. HemoCues nuvarande kärnverksamhet består av tre produktområden; hemoglobintester, glukostester och ett nytt produktområde som riktar sig mot marknaden för urinalbumintester. Kunderna utgörs av vårdcentraler, läkarmottagningar, sjukhus, blodbanker och diabeteskliniker i över 100 länder.

HemoCue, med huvudkontor i Ängelholm, har en årlig omsättning om drygt SEK 600 miljoner och har omkring 340 anställda.

“HemoCue har under EQTs ägarskap utvecklat och omorganiserat försäljnings-organisationen i USA, expanderat in på nya geografiska marknader och markant ökat investeringarna i forskning och utveckling av nya produkter. HemoCue har idag ett stort antal produkter i forskningsportföljen. Vi ser försäljningen av HemoCue till Quest Diagnostics som ett naturligt steg i företagets utveckling. Quest Diagnostics, som är den största oberoende amerikanska aktören inom medicinska laboratorietester, har de nödvändiga resurser och den kunskap som krävs för att fortsatt utveckla HemoCue”, kommenterar Fredrik Åtting, Partner på EQT Partners, som är rådgivare till EQTs fonder.

Goldman Sachs var finansiell rådgivare och Vinge juridisk rådgivare till EQT och HemoCue i denna affär.

Om oss

EQT en differentierad investeringsfirma med mer än 62 miljarder euro i rest kapital och omkring 41 miljarder euro i förvaltat kapital i 19 aktiva fonder. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 21 miljarder euro och 127 000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position. Mer info: www.eqtgroup.comFölj EQT på Twitter och LinkedIn

Prenumerera

Dokument & länkar