EQT säljer Nordic Info Group till Experian Ltd

Report this content

EQT säljer Nordic Info Group till Experian Ltd EQT Danmark och övriga aktieägare i Nordic Info Group har idag tecknat avtal med brittiska Experian om försäljningen av bolaget. Köpeskillingen uppgår till 1.1 miljard DKK för ett skuldfritt bolag. Avtalet är vilkorat av sedvanliga betingelser. I den danska kredit -och informationsgruppen Nordic Info Group ingår de tre marknadsledande bolagen RKI Kredit Information, Købmandstandens OplysningsBureau och CreditInform i Norge. Bolagen är verksamma inom kreditupplysningar och företagsinformation avseende privatpersoner och företag främst i Danmark och Norge. Under de senaste tre åren har Nordic Info Groups organiska tillväxt motsvarat 8% per år och omsättningen för 2002 beräknas till 368 miljoner DKK. Gruppen har 350 anställda. Nordic Info Group skapades av EQT under åren 1999 och 2000 genom förvärv av RKI, Købmandstanden and CreditInform. Därefter har ett antal åtgärder vidtagits för att stärka och utveckla respektive bolags verksamhet och marknadsposition. Förutom fortsatt produktutveckling inom respektive bolag har också nya, gemensamma produkter och tjänster utvecklats inom gruppen som t ex ett nytt CRM system (Customer Relationship Management system). Operationella förbättringar har också genomförts bland annat genom etablering av en gemensam IT-plattform. "Med tanke på den storlek och position som Nordic Info Group nu har uppnått är det ett naturligt steg att placera företagsgruppen hos en industriell ägare. Det möjliggör en fortsatt framgångsrik utveckling där våra kunder kan utnyttja ett bredare produkt- och tjänsteutbud. Experian kommer därigenom att väl komplettera Nordic Info Group som en väletablerad internationell leverantör av kreditbeslutssystem. Vi bidrar till Experian med vårt produktutbud, våra nya produkter under utveckling samt genom vår starka nordiska marknadsposition. Jag välkomnar Experian som vår nya ägare." Säger Kristen Bager, VD i Nordic Info Group. "Nordic Info Group är ett bra exempel på hur EQT investerar i företag med starka marknadspositioner och med en underliggande tillväxt potential. En potential som realiseras tillsammans med en kompetent företagsledning genom såväl tilläggsförvärv som organisk utveckling. I Experian har vi hittat en perfekt långsiktig ägare för verksamheterna inom Nordic Info Group. Båda företagen har ett starkt kundfokus och Experian besitter en djup kunskap och förståelse för branschen vilket kommer att gynna verksamheterna inom Nordic Info Group." Säger Bjørn Høi Jensen, Partner i EQT Partners. Contact: Bjørn Høi Jensen, Partner, EQT Partners GmbH, +49 170 792 62 10 Kristen Bager, CEO, Nordic Info Group A/S, + 45 40 51 12 60 För ytterligare information om EQT kontakta: Caroline Rosén, Partner, IR & Communication, EQT Partners AB, + 46 8 440 53 37 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00290/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar