• news.cision.com/
  • EQT/
  • Inbjudan till presentation av EQT AB:s redogörelse för första kvartalet 2022

Inbjudan till presentation av EQT AB:s redogörelse för första kvartalet 2022

Report this content

EQT AB:s redogörelse för första kvartalet 2022 offentliggörs tisdagen den 26 april 2022 omkring klockan 07:30. EQT kommer att hålla en telefonkonferens som webbsänds klockan 08:30 för att presentera kvartalsredogörelsen på engelska, följt av en frågestund.

En presentation och länk till webbsändningen kommer att finnas tillgänglig här från tidpunkten då kvartalsredogörelsen publiceras.

För att delta per telefon, ring 08 566 42 651, ange konferens-id 17149104, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Konferensen kan följas i direktsändning här, där en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
Rickard Buch, Communication and PR Director, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT har investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. Per 31 december 2021 hade EQT EUR 73 miljarder i förvaltat kapital i 28 aktiva fonder inom två affärssegment - Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 23 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har cirka 1 200 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com

Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

Taggar: