Börje Ekholms tal till aktieägarna inför dagens årsstämma

  • Idag håller Ericsson sin årsstämma 2020 och kommer föreslå att årsstämman ska gå att följas via direktsänd websändning
  • Med anledning av coronakrisen uppmuntras aktieägare att följa årsstämman via websändning
  • Anföranden från ordföranden Ronnie Leten, VD och koncernchef Börje Ekholm och Chief Compliance Officer Laurie Waddy är nu publicerade på Ericssons hemsida

Med anledning av coronakrisen har Ericssons (NASDAQ: ERIC) årsstämma 2020 ändrat omfattning. För att möjliggöra att aktieägare ska kunna följa årsstämman på distans kommer Ericsson föreslå att direktsända årsstämman via Ericssons hemsidan: www.ericsson.com.

Anförandena från ordföranden Ronnie Leten, VD och koncernchef Börje Ekholm och Chief Compliance Officer Laurie Waddy kommer finnas förinspelade och tillgängliga på Ericssons hemsida: www.ericsson.com.I sitt tal till Ericssons aktieägare summerar Börje Ekholm vad som var ett starkt år för Ericsson, blickar framåt samt kommenterar den nuvarande coronakrisen.

Ericsson om coronakrisen

Börje Ekholm börjar med att kommentera den aktuella samhällssituationen med anledning av coronakrisen.

Ekholm säger: “För närvarande är vår högsta prioritet hälsa och säkerhet för medarbetare, kunder och andra intressenter. Hittills har vi inte sett någon betydande inverkan på vår verksamhet, men vi följer utvecklingen i samhället noga.”

Vidare understryker Ekholm vikten av kommunikation i den uppkomna krisen samt det nära samarbete Ericsson har med sina kunder för att säkerställa att dekan erbjuda bästa möjliga uppkoppling.

Ericssons strategi

Ekholm fortsätter att summera Ericssons viktigaste prestationer under 2019.

Ekholm säger: “I fjol talade vi om att ”slå på” 5G globalt. Idag kan vi säga att vi har lyckats. Det första 5G-nätverket lanserades med Ericssons teknologi och det gäller även för det första 5G-nätverket i Europa.”

Han fortsätter: “I dagsläget har vi 86 5G-kontrakt och 27 5G-nätverk i drift på fyra kontinenter. Ericsson leder utvecklingen inom 5G. Jag ser ingen framför oss.”

När Ekholm blickar framåt drar han slutsatsen att 5G-marknaden växer snabbare än de flesta analytiker har förväntat sig och att Ericsson är väl positionerat för att ta vara på denna tillväxt.

Finansiell position

Ekholm talar även om hur den fokuserade strategin med ökade investeringar inom FoU har gett resultat. För första gången sedan 2013 visar Ericsson organisk tillväxt samt förbättrad bruttomarginal och rörelsemarginal jämfört med 2018.

Ekholm säger: “Ericssons finansiella position är stark, och vi har en stabil balansräkning med en nettokassa på 34 miljarder kronor vid fjolårets slut. Detta tillåter oss att fortsätta investera, verkställa vår strategi och samtidigt ge oss styrka."

5G-utvecklingen

Ekholm talar också om det teknikskifte som 5G kommer att möjliggöra. Den nya generationens mobilsystem kommer inte bara att ge upphov till nya användningsområden för konsumenter, den kommer att förändra hela industrier.

Ekholm säger: “Vi kommer att se automation inom produktionen, optimerad logistik, nya lösningar inom sjukvården och mycket mer. Och det är bara de områden vi kan visualisera redan idag; de flesta användningsområden är fortfarande okända för oss. ”

Teknikledarskap

Det faktum att Ericsson leder utvecklingen av denna nya teknik är något att vara stolt över, avslutar Ekholm.

Han säger: ”Ericssons ledarskapskap återspeglas tydligt i vår patentportfölj, som består av mer än 54 000 beviljade patent. Patent handlar emellertid om både kvalitet och kvantitet en oberoende advokatbyrå fann att Ericsson hade en ledande andel av relevanta patent, bådar gott inför framtiden.”

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Ericsson Newsroom

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

Om Ericsson

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

Taggar: