Ericssons årsredovisning 2019 publicerad

Report this content
  • Årsredovisning 2019 tillgänglig för nedladdning
  • Tryckt utgåva av årsredovisningen tillgänglig för beställning
  • Ericssons Rapport om hållbarhet och ansvarsfullt företagande 2019 och Ericssons Bolagsstyrningsrapport 2019 publiceras med årsredovisningen
  • Två händelser beskrivs under avsnittet Händelser efter räkenskapsårets utgång i årsredovisningen

Ericssons årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Ericssons webbsajt. För mer detaljerad information, besök: https://www.ericsson.com/sv/investors

För att ladda ned årsredovisningen för 2019: https://www.ericsson.com/sv/investors/finansiella-rapporter-och-filings/annual-reports

Den tryckta utgåvan av årsredovisningen kan beställas via formuläret här: https://www.ericsson.com/sv/investors/finansiella-rapporter-och-filings/order-annual-report

Ericssons Rapport om hållbarhet och ansvarsfullt företagande 2019
Ericsson har integrerat hållbarhet och ansvarfullt företagande i sin affärsstrategi och bolagets hållbarhetsresultat finns beskrivna i rapporten om hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Rapporten publiceras tillsammans med årsredovisningen och innehåller information om Ericssons miljömässiga, sociala och ekonomiska inverkan. För ytterligare information, vänligen ladda ner Ericssons Rapport om hållbarhet och ansvarsfullt företagande 2019 här: https://www.ericsson.com/sustainability-report

Ericssons Bolagsstyrningsrapport 2019
Ericssons Bolagsstyrningsrapport publiceras tillsammans med årsredovisningen och innehåller information om hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ och strukturen genom vilken ägarna kan utöva sin beslutsrätt. För mer information ladda ner Ericssons Bolagsstyrningsrapport 2019 här: https://www.ericsson.com/sv/om-oss/corporate-governance/bolagsstyrningsrapporter

Händelser efter periodens slut
Två händelser beskrivs under Händelser efter räkenskapsårets utgång i årsredovisningen.  Den första hänför sig till Ericssons avvisningsyrkande beträffande grupptalan från 2018 som bifallits av United States District Court for the Southern District of New York. Den andra hänför sig till en lösning av en tidigare kommunicerad tvist med Sol IP, beträffande påstått intrång i 20 patent som deklarerats för LTE-standarden.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 99
E-post: 
peter.nyquist@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon:  010-713 27 78
E-post:  
lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post: 
stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post: 
rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: 
media.relations@ericsson.com

Om Ericsson
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2020 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Prenumerera