Ericssons årsredovisning 2020 publicerad

Report this content
  • Årsredovisningen 2020 tillgänglig för nedladdning, och tryckt utgåva av årsredovisningen tillgänglig för beställning
  • Årsredovisningen 2020 består av Ericssons finansiella rapport 2020, bolagsstyrningsrapport 2020, ersättningsrapport 2020 och rapport om hållbarhet och ansvarsfullt företagande 2020
  • Ericsson publicerar även ”Ericsson 2020 in review” vilken inkluderar höjdpunkter från 2020, vilken är tillgänglig för nedladdning

Ericssons (NASDAQ: ERIC) årsredovisning 2020 finns nu tillgänglig på Ericssons webbplats: https://www.ericsson.com/sv/investors/finansiella-rapporter-och-filings/annual-reports/ar-and-in-review-2020

Den tryckta utgåvan av årsredovisningen 2020 kan beställas via formuläret här: https://www.ericsson.com/sv/investors/finansiella-rapporter-och-filings/order-annual-report

Ericssons årsredovisning 2020 består av följande fyra delar:

  • Finansiell rapport 2020 innehåller affärs- och strategibeskrivningar, kommentarer från vd och koncernchef och styrelseordförande, förvaltningsberättelsen, moderbolagets och koncernens bokslut samt noter till dessa.
  • Bolagsstyrningsrapport 2020 innehåller information om hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ. Rapporten innehåller även information om system för beslutsfattande och strukturer genom vilken ägarna kan utöva sin beslutsrätt i Ericsson.
  • Ersättningsrapport 2020 innehåller information om implementering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, detaljer om den totala ersättningen till vd och koncernchef och de vice verkställande direktörerna samt en sammanfattning av bolagets program för rörlig ersättning till koncernledningen.
  • Rapport om hållbarhet och ansvarsfullt företagande 2020 innehåller information om Ericssons miljö-, sociala och företagsstyrningsresultat, aktiviteter och effekter. För mer information, vänligen ladda ner rapporten hållbarhet och företagsansvar 2020 här: https://www.ericsson.com/sustainability-report

Förutom årsredovisningen för 2020 publicerar Ericsson också ”Ericsson 2020 in review” som inkluderar höjdpunkter från 2020, kommentarer från vd och koncernchef, strategin, finansiella mål, information om Ericssons affärsområden och marknadsområden samt andra delar av verksamheten och marknaden. För mer information, vänligen ladda ner ”Ericsson 2020 in review” här: https://www.ericsson.com/sv/investors/finansiella-rapporter-och-filings/annual-reports/ar-and-in-review-2020

För mer information, vänligen besök Investerarrelationers webbplats: https://www.ericsson.com/sv/investors

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

https://www.twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post:
peter.nyquist@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post:
lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Director, Investerarrelationer
Telefon: +46 709 86 02 27
E-post:
stefan.jelvin@ericson.com

Media

Peter Olofsson, chef Corporate Communications
Telefon: +46 702 67 34 45
E-post:
peter.olofsson@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

 

Om Ericsson
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Prenumerera