Ericssons finansiella siffror omräknade för IFRS 15

Report this content
  • Ny standard för redovisning IFRS 15 gäller från och med 1 januari, 2018
  • Ericsson publicerar omräknade finansiella siffror för helåret 2016 samt för varje kvartal 2017
  • Standarden påverkar tidpunkt för redovisning av intäkter och kostnader, ingen påverkan på kassaflöde
  • Finansiella mål för 2020 och kortsiktiga planeringsantaganden är oförändrade

Ericsson offentliggör information gällande omräknad konsoliderad resultaträkning i enlighet med den nya standarden för redovisnings­regler, IFRS 15, som tillämpas från och med 1 januari 2018.

För att kunna göra jämförelser på årsbasis, publicerar Ericsson omräknade finansiella siffror för helåret 2016 och för varje kvartal 2017. De fullständiga tabellerna med omräknade finansiella siffror finns tillgängliga på www.ericsson.com/investors

Övergången till IFRS 15 minskade eget kapital med SEK 2,6 miljarder, per den 1 januari 2018. Detta är i linje med de belopp som uppskattades av bolaget i årsredovisningen 2017.

Den nya standarden påverkar tidpunkten för redovisning av intäkter och kostnader, medan den inte har någon påverkan på kassaflödet. För mer information om införandet av nya standarder, se Ericssons årsredovisning 2017, not C1, sidan 45 ”Nya standarder och tolkningar som ännu inte har antagits”.

En jämförelse av omräknade finansiella siffror enligt IFRS 15 och tidigare rapporterade finansiella resultat för helåret 2017 och 2016 är sammanfattat i tabellen nedan.

Rapporterat SEK miljoner 2017 helår IFRS 15 omräknat 2017 helår rapporterat För-ändring 2016 helår IFRS 15 omräknat 2016 helår rapporterat För-ändring
Netto omsättning 205 378 201 303 4 075 220 316 222 608 -2 292
Brutto­marginal 23,3% 22,1% 29,6% 29,8%
Rörelse­resultat -34 743 -38 126 3 383 5 187 6 299 -1 112

Den huvudsakliga orsaken till förändringen i nettoomsättning och resultat är att tidpunkten för redovisning av kundrabatter skiljer sig åt mellan IFRS 15 och tidigare standard. Tidigare hade rabatter som relaterade till kontrakt från 2016 och tidigare, en negativ påverkan på netto­omsättning och resultat 2017. I omräkningen enligt IFRS 15 har detta blivit omvänt, vilket betyder att nettoomsättning och resultat 2017 har ökat och tidigare perioder har sänkts. Då antalet förskottsrabatter avsevärt minskat från mitten av 2016 och framåt, kommer förändringen av intäkterna från 2017 till 2018 inte att bli lika betydande som från 2016 till 2017. Därför är 2017 års siffror före omräkning enligt IFRS 15 mer relevanta för jämförelse med 2018.

Införandet av de nya redovisningsstandarderna påverkar inte de finansiella målen som presenterades på kapitalmarknadsdagen i november 2017. Omräkning enligt IFRS 15 påverkar inte de planeringsantaganden som presenterades i fjärde kvartalsrapporten 2017, vilka är baserade på 2017 års siffror innan omräkning för IFRS 15.

Enligt IFRS 9, som också gäller från och med 1 januari 2018, redovisas nedskrivningsförluster av kundfordringar separat i resultaträkningen. Tidigare har dessa förluster redovisats som försäljnings- och administrationskostnader.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner på www.ericsson.com/press

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com.

Taggar: