Ericssons valberedning tillsatt

Ericssons valberedning inför årsstämman 2009 har tillsatts i enlighet med den procedur för utseende av valberedning som beslutades av årsstämman 2008.

Valberedningen består av Jacob Wallenberg, Investor AB, Carl-Olof By, AB Industrivärden, Caroline af Ugglas, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Mats Lagerqvist, Swedbank Robur Fonder samt Michael Treschow, styrelsens ordförande.

Jacob Wallenberg är valberedningens ordförande.

Beslutet om proceduren kring valberedningen återfinns under punkt 10d) i dagordningen för årsstämman 2008. Protokoll och dagordning från årsstämman 2008 återfinns på www.ericsson.com/se/investerare/arsstamma/index.shtml.


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 195 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2007 på 188 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen och NASDAQ.
 
För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi.  
 


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
 
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 8 719 69 92

Om oss

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har 99 000 anställda, 54 000 beviljade patent och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 227 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Prenumerera

Dokument & länkar