Ericssons valberedning tillsatt

Report this content

Ericssons valberedning inför årsstämman 2023 har tillsatts i enlighet med Instruktion för Valberedningen som beslutades av årsstämman 2012.

Valberedningen består av:

• Johan Forssell, Investor AB;

• Karl Åberg, AB Industrivärden;

• Anders Oscarsson, AMF – Tjänstepension och Fonder;

• Jonas Synnergren, Cevian Capital Partners Limited; och

• Ronnie Leten, styrelsens ordförande.

Johan Forssell är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Valberedningen

c/o Styrelsens sekretariat

164 83 Stockholm

E-post: nomination.committee@ericsson.com

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerara på Ericssons bloggar här

https://www.twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson


YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)
investor.relations@ericsson.com  
(+46 10 719 00 00)

Om Ericsson
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Prenumerera