Inbjudan till “Ericssons aktieägardialog 2021”

Report this content
  • Digitalt event för aktieägare äger rum den 26 mars klockan 15:30
  • Aktieägare har möjlighet att lyssna på representanter från bolaget och ställa frågor

Ericsson (NASDAQ: ERIC) kommer att anordna ett digitalt event för aktieägare den 26 mars; “Ericssons aktieägardialog 2021”. Eventet kommer att innehålla tal från bolagsrepresentanter, däribland styrelseordförande Ronnie Leten och koncernchef och VD Börje Ekholm. Det kommer även att finnas tillfälle för aktieägare att ställa frågor. Merparten av eventet kommer att vara på svenska med möjlighet till simultanöversättning till både engelska och svenska.

Syftet med “Ericssons aktieägardialog 2021” är att ge aktieägare möjlighet att lyssna på bolagsrepresentanter och ställa frågor inför årsstämman 2021 före sista dagen för röstning. Årsstämman 2021 kommer med anledning av covid-19-pandemin att ske genom poströstning utan fysisk närvaro av aktieägare och sista dagen att utöva sin rösträtt är den 29 mars 2021. Kallelsen till årsstämman samt ytterligare information finns tillgänglig på www.ericsson.com.

 

Registrering och mer information

Eventet börjar 15:30 den 26 mars. För att ta del av sändningen och ytterligare information, gå till:

www.ericsson.com/sv/investors/events-and-presentations/shareholderdialogue2021

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.

https://www.twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 69 92)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

Om Ericsson
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com