Uppdatering gällande Deferred Prosecution Agreement

Report this content

Den 6 december 2019 nådde Ericsson (NASDAQ: ERIC) en uppgörelse, ett så kallat Deferred Prosecution Agreement (DPA), med U.S. Department of Justice (DOJ). Ericsson har erhållit korrespondens från DOJ enligt vilken DOJ kommit fram till att Ericsson brutit mot sina skyldigheter enligt DPA genom att inte tillhandahålla vissa dokument och faktauppgifter, och att Ericsson har möjlighet att skriftligen förklara karaktären av och omständigheterna kring överträdelsen samt de åtgärder Ericsson tagit för att hantera och avhjälpa situationen.

Det är för tidigt att i detta skede förutsäga vad detta kommer att leda till. DOJ har enligt DPA diskretion att avgöra huruvida en överträdelse har skett. Ericsson avser svara DOJ och fortsätta samarbeta med DOJ i enlighet med villkoren i DPA, däribland krav gällande tillhandahållande av dokument.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerara på Ericssons bloggar här

https://www.twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson


YTTERLIGARE INFORMATION:
 

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post: 
peter.nyquist@ericsson.com

Media

Kristoffer Edshage, chef Corporate Media
Telefon: 010-719 69 92
E-post: 
media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post: 
media.relations@ericsson.com

Om Ericsson

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 01:00 CEST.