Caroline Farberger ny i styrelsen för Erik Penser Bank

Report this content

Caroline Farberger föreslås bli ny styrelseledamot i Yggdrasil Bank, ett bolag som den 31 maj 2021 kommer att fusioneras med Erik Penser Bank varvid hon blir ledamot i styrelsen för Erik Penser Bank. Caroline Farberger är vd för ICA Försäkring AB, det snabbast växande konsumentförsäkringsbolaget i Sverige, och ingår i ledningen för ICA Banken. Hon har en gedigen erfarenhet från ledande positioner i den nordiska försäkringsbranschen, bland annat från Trygg-Hansa och Codan.

”Jag ser mycket fram emot att få vara med och vidareutveckla Erik Penser Bank med sitt starka varumärke och sin utmanarposition i en bransch som nu förändras i snabb takt. Jag är särskilt imponerad av att banken ligger i framkant inom hållbara investeringar”, säger Caroline Farberger, tillträdande styrelseledamot.

”Jag är mycket nöjd med att vi lyckats rekrytera Caroline Farberger till bankens styrelse. Carolines breda erfarenhet och entreprenöriella profil kommer att bli en tillgång i den fortsatta utvecklingen av banken”, säger Claes-Henrik Julander, styrelseordförande för Erik Penser Bank.

Genom att slå samman Erik Penser Bank och Yggdrasil skapas en förenklad koncernstruktur, vilken underlättar styrning, kontroll och tillsyn av banken.