Energy Save Bokslutskommuniké 2022/2023 - förtydligande

Report this content

Den 16 juni 2023 publicerade ES Energy Save Holding AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2022/2023. Bolaget vill förtydliga rapporteringen avseende kassaflödesposten ”Förvärv av långfristig fordran” uppgående till 96,7 MSEK. Fordran avser en placering av emissionslikviden från den riktade emission som genomfördes i februari 2023 och skall ses som en tillfällig och trygg räntebärande placering.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.