Energy Save har tagit emot ett flertal ordrar på totalt 36,5 MSEK

Report this content

ES Energy Save Holding AB (publ) har erhållit ett antal ordrar på totalt 36,5 MSEK från bolagets distributörer på den italienska, finska respektive danska marknaden. Ordersumman utgörs av produkter inom bolagets affärsområde för kommersiella fastighetssystem såväl som villavärmepumpar. Ordrarna är bindande och skall levereras i omgångar under Q1 och Q2 under det brutna räkenskapsåret 2022/23. Affären omfattar produkter för direktleverans från fabrik och kommer därmed att bidra positivt till såväl resultat som kassaflöde under perioden.

Energy Saves distributörer skalar nu upp sina verksamheter och lägger i ökande omfattning order med direktleverans från fabrik, vilket gynnar bolagets möjlighet till fortsatt expansion.

- Flera av våra distributörer möter just nu en ökad efterfrågan på de nationella marknaderna, bland annat som ett resultat av den pågående europeiska energikrisen. Efterfrågeökningen drivs dessutom av accelererande omställningskrav och de förstärkta incitamenten att snabbt minska olje- och gasberoendet, säger Fredrik Sävenstrand, vd för ES Energy Save Holding AB.

Med ett skandinaviskt varumärke och produktutveckling, samt en tydlig inriktning på luft/vatten- och hybridsystemteknik med fokus på digitalisering och prefabricering, står Energy Save rätt positionerat med rätt produkter i förhållande till europamarknadens behov.

- Vår målsättning är att fortsätta växa snabbare än marknaden i det snabbast växande värmepumpssegmentet, avslutar Fredrik Sävenstrand.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-08 12:58 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Energy Save har tagit emot ett flertal ordrar på totalt 36,5 MSEK från bolagets distributörer på den italienska, finska respektive danska marknaden. Ordersumman utgörs av produkter inom bolagets affärsområde för kommersiella fastighetssystem såväl som villavärmepumpar.
Twittra det här

Citat

Flera av våra distributörer möter just nu en ökad efterfrågan på de nationella marknaderna. Efterfrågeökningen drivs dessutom av accelererande omställningskrav och de förstärkta incitamenten att snabbt minska olje- och gasberoendet.
Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)