Energy Save och HSB Living Lab tillsammans i framtidens energisystem!

Report this content

På Chalmersområdet i Göteborg ligger HSB Living Lab som ägs och drivs av HSB tillsammans med ett konsortium bestående av tolv aktörer inom energi-, miljöteknik- och fastighetsbranschen. HSB Living Lab tilldelades World in Property Award på Fastighetsgalan i januari 2020.  I HSB Living Lab testkörs för närvarande ett av Energy Saves värmepumpssystem. Systemet, som heter ES NordFlex, bygger på luft/vattenvärmepumpsteknik som integreras med olika basvärmekällor, som tex olja, el, fjärrvärme eller pellets. Med ett system som kan kombinera värme från flera källor så kan energianvändningen optimeras på ett mycket kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. 

Installationen i HSB Living Lab är en del i det större projektet Innovative Energy Management, som är ett samverkansprojekt där bland annat Chalmers och Göteborgs Energi medverkar. Innovative Energy Management syftar till att undersöka vilken påverkan ett innovativt energistyrsystem kan ha på en byggnads flexibilitet och energianvändning. 

ES NordFlex-systemet som har installerats består av två 9 kW värmepumpar samt tre 500-liters ackumulatortankar med tillhörande styrsystem. Detta testkörs tillsammans med ett intelligent energistyrningssystem, BEMS, vilket är ett Chalmersprojekt som HSB Living Lab driver. BEMS-projektet syftar till att styra och balansera energiflöden av elektrisk energi och fjärrvärme. Huvudsyftet är att vid varje tillfälle optimera energianvändningen genom att kunna använda det energislag som är billigast och inte har en bristsituation. 

Installationen av Energy Saves värmepumpar och ackumulatortankar gör hela systemet effektivare, vilket leder till kostnadseffektiviseringar och mindre miljöpåverkan. Ackumulatortankarna möjliggör att elektrisk energi kan lagras som värme på ett miljöriktigt sätt och därefter användas då behovet av energin uppstår. På så sätt kan energi hämtas till fastigheten när den är som billigast och det finns gott om den, för att sedan användas när behov uppstår, vilket ju ofta sammanfaller med tidpunkter på dygnet när energi är som dyrast. 

-Systemet ger viktiga förbättringar, ekonomiskt och miljömässigt för fastighetsägaren, men även fördelar för energileverantörerna, säger Torbjörn Assarsson, VD för ES Systems AB, Energy Saves verksamhet inom fastighetssystem. 

Projektet ligger helt i linje med både Energy Saves och HSB Living Labs strävan om att hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Ett av projektets syften är också att kunna visa studenter, företag och andra besökare hur moderna fastigheters energisystem kan byggas och optimeras. Hos HSB Living Lab får besökare möjlighet att se hur produkter från Energy Save kan möjliggöra uppvärmning, energilagring och intelligent styrning på ett miljövänligt sätt, samtidigt som energianvändningen optimeras, både för den aktuella fastigheten och för samhället i stort. 

Fakta om HSB Living Lab: 

HSB Living Lab är en resa mot framtidens boende. Idén om ett levande lab för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och huset stod på plats 2016. Här bor och lever studenter, HSB-medlemmar och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och 2 000 sensorer lever ett 30-tal personer i en ständigt föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Livning Lab finns på Chalmersområdet och projektet är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och är en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.

För mer information:

Torbjörn Assarsson, VD, ES Systems AB, ta@energysave.se +46 (0)70 358 31 10

Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig, HSB Göteborg, Jens.Holmberg@hsb.se, 010-442 21 40

Relaterade länkar

Prenumerera