Energy Save sätter fokus på Tyskland genom avtal med strategisk samarbetspartner

Report this content

ES Energy Save Holding AB (publ) inleder ett strategiskt kommersiellt samarbete med EC Power A/S som är en ledande tillverkare av små kraftvärmeverk för den europeiska marknaden.

Det nya avtalet med EC Power följer Energy Saves partnerskapsstrategi och innebär att Energy Save, tillsammans med en stark industriell partner, erbjuder en flexibel och innovativ uppvärmningslösning som bidrar till energiomställningen i Europa.

Genom att kombinera Energy Saves luft/vatten-värmepumpar med EC Powers teknik för småskalig kraftvärmeproduktion skapas ett konkurrenskraftigt erbjudande som ger goda förutsättningar för en grön, decentraliserad el- och värmeproduktion med mycket stora CO2-besparingar.

- Idén är att utnyttja de bägge teknikernas bästa egenskaper, så att kraftvärmeverket genererar ström och täcker behovet av höga temperaturer samtidigt som värmepumpen kan arbeta under optimala förhållanden, säger Bjarne Bogner, vd för EC Power.

De första leveranserna genomförs under det nuvarande kvartalet och kommer att distribueras genom EC Powers försäljningsnätverk.

Samarbetet avser inledningsvis framför allt den tyska marknaden, som för Energy Save länge varit en högintressant marknad på grund av det stora behovet av elektrifierade uppvärmningslösningar.

– Under 2022 ökade värmepumpsförsäljningen i Tyskland med 53 procent till 236 000 enheter, vilket gör värmepumpar till den teknik med högst tillväxttakt på marknaden, enligt värmebranschorganisationen BDH och värmepumpsföreningen BWP. Det tyska målet om att installera 500 000 värmepumpar om året från och med 2024 är realistiskt, enligt branschorganisationerna, säger Christian Gulbrandsen, Group Product Manager på Energy Save.

De initiativ som har EU har tagit för att påskynda energiomställningen har stor betydelse för expansionstakten när det gäller installation av värmepumpar.

- I dag finns cirka 20 miljoner värmepumpar installerade i Europa, men till 2030 ska det antalet ha stigit till 60 miljoner. Luft/vatten-värmepumpar är avgörande för att Tyskland ska kunna ställa om, säger Christian Gulbrandsen.

EC Power grundades i Danmark 1996 – ett föregångsland inom området energiomställning och framför allt kraft- och värmekraft. Bolaget är inte bara marknadsledare i Tyskland för mindre kraftvärmeverk i prestandaintervallet 3–80 kW el, utan är även Europas tekniskt ledande tillverkare. Till idag har bolaget sålt och levererat över 14 000 små kraftvärmeverksanläggningar på den europeiska marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Snabbfakta

ES Energy Save Holding AB (publ) inleder ett strategiskt kommersiellt samarbete med EC Power A/S som är en ledande tillverkare av små kraftvärmeverk för den europeiska marknaden.
Twittra det här

Citat

Idén är att utnyttja de bägge teknikernas bästa egenskaper, så att kraftvärmeverket genererar ström och täcker behovet av höga temperaturer samtidigt som värmepumpen kan arbeta under optimala förhållanden.
Bjarne Bogner, vd för EC Power