ES Energy Save Holding AB - Lån av aktier i samband med noteringsemission

Report this content

I samband med ES Energy Save Holding ABs noteringsemission har bolagets huvudägare lånat ut aktier till Partner Fondkommission AB. Syftet med aktielånet är att underlätta administrationen i samband med leverans av aktier till de investerare som tecknat aktier, innan dess att emissionerna har registrerats hos bolagsverket.

Erbjudandet omfattade 1 000 000 nyemitterade B-aktier motsvarande 20,0 MSEK samt en övertilldelningsemission om 150 000 B-aktier motsvarande 3,0 MSEK, samtliga aktier erbjöds till en teckningskurs om 20,00 SEK per B-aktie. På förhand hade ett antal befintliga ägare och delar av styrelsen förbundit sig att teckna aktier för 12,0 MSEK

Samtliga aktier som omfattas av erbjudandet det vill säga 1 150 000 B-aktier kommer att vara tillgängliga för handel i samband med att handeln inleds på Spotlight Stock Market den 30 september. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”ESGR B” med ISIN SE0014428447.

Inför stundande registrering uppgår antalet aktier i bolaget till 1 348 640 A-aktier samt 2 336 120 B-aktier och efter registreringen av nyemissionen inklusive utnyttjad övertilldelningsemission ökar Bolagets aktiekapital med 2 874 998,27 SEK, från 9 211 894,46 SEK till 12 086 892,73 SEK och antalet B-aktier från 2 336 120 stycken till 3 486 120 stycken. Erbjudandet omfattade inga A-aktier, således är antalet A-aktier oförändrat det vill säga 1 348 640 A-aktier.

Registreringen av aktiekapitalshöjningarna hos Bolagsverket beräknas ske senast den 7 oktober 2020, då utlånade aktier återlämnas.

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och agerar emissionsinstitut i samband med erbjudandet inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

Prenumerera

Dokument & länkar