ES Energy Save Holding AB – Övertilldelningsemission registrerad hos Bolagsverket

Report this content

I samband med ES Energy Save Holding ABs noteringsemission har bolagets huvudägare lånat ut aktier till Partner Fondkommission AB. Syftet med aktielånet var att underlätta administrationen i samband med leverans av aktier till de investerare som tecknat aktier, innan dess att emissionerna har registrerats hos bolagsverket.

Erbjudandet omfattade 1 000 000 nyemitterade B-aktier motsvarande 20,0 MSEK samt en övertilldelningsemission om 150 000 B-aktier motsvarande 3,0 MSEK, samtliga aktier erbjöds till en teckningskurs om 20,00 SEK per B-aktie.

Övertilldelningsemissionen om 150 000 B-aktier har nu registrerats hos Bolagsverket. Aktiekapitalet uppgår efter registrerad emission till 9 586 894,23 SEK och antalet B-aktier uppgår till 2 486 120 och antalet A-aktier till 1 348 640.

Registreringen av grundemissionen beräknas ske senast den 7 oktober 2020, då samtliga utlånade aktier återlämnas.

Efter registreringen av nyemissionen inklusive utnyttjad övertilldelningsemission ökar Bolagets aktiekapital med 2 874 998,27 SEK, från 9 211 894,46 SEK till 12 086 892,73 SEK och antalet B-aktier från 2 336 120 stycken till 3 486 120 stycken. Erbjudandet omfattade inga A-aktier, således är antalet A-aktier oförändrat det vill säga 1 348 640 A-aktier.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

Prenumerera

Dokument & länkar