ES Group ingår avtal med Swegon om leveranser av värmepumpar - ansöker om att notera bolagets aktier

Report this content

ES Energy Save Holding AB (”ES Group”) har genom dotterbolaget ES Heat Pumps AB ingått ramavtal med Swegon Operations Srl. (”Swegon”), en del av Swegon Group AB som utvecklar och marknadsför ventilations- och inneklimatprodukter över hela Europa.

ES Group har i samarbete med Swegons utvecklingsresurser tagit fram värmepumpsaggregat som uppfyller högsta klassificering för energieffektivitet och är av typen luft/vatten-värmepumpar, den snabbast växande teknikdisciplinen i Europa. De klimatsmarta aggregaten för både värme och kyla, som hämtar energin ur utomhusluften, använder moderna miljövänliga köldmedier med låga CO2-ekvivalenter. Produkterna Eurovent-certifieras genom Swegon.

Avtalet löper över två år med ett förväntat årligt ordervärde om 10 MSEK. Inledande leveranser har hittills genomförts till ett värde om 3,5 MSEK.

– För ES Group är det ett spännande avtal med en erkänt duktig och väletablerad aktör som vi framöver ser goda möjligheter att utveckla produkterbjudanden med. Vår plan har varit att etablera en teknisk och industriell plattform och position som möjliggör den här typen av samarbeten och vi ser fram emot att på bästa sätt ta tillvara på de gemensamma möjligheter som skapas på en marknad som är under kraftig utveckling, säger Fredrik Sävenstrand, VD för ES Energy Save Holding AB.

ES Group ser en ökad efterfrågan på bolagets produkter och erbjuder dessutom nya system med stor nytta både för byggsektorn och för kommersiella fastigheter. För att finansiera pågående tillväxt har bolaget för avsikt att noteras på Spotlight Stock Market under hösten 2020. 

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar. 

För mer information, kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

Relaterade länkar

Prenumerera

Dokument & länkar