Myndigheternas skärpta krav på byggbranschen gynnar Energy Save - Maskinuthyrningsbolaget Renta visar vägen

Report this content

I veckan som gått har bland annat tidningen Byggvärlden skrivit om hur hårdare krav för att minska klimatutsläpp, och på att rapportera klimatavtryck för enskilda byggprojekt, kommer ställa krav på en ökad digitalisering av byggbranschen.

Kraven på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader från och med år 2022 grundar sig i Riksdagens beslut om att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram rekommendationer för hur det målet ska kunna nås. Rekommendationerna innebär skärpta krav för att minska utsläppen vid nyproduktion av byggnader, detta genom det aktuella kravet på klimatdeklarationer från 2022, och sedan krav på stegvist och kraftigt sänkta utsläppsnivåer till 2027, 2035 och 2043, allt för att nå fram till slutmålet 2045.

I artikeln är NCC, Skanska, PEAB och Boverket intervjuade och artikeln ringar in två stora utmaningar som branschen står inför, det ena såklart att minska sina klimatutsläpp, och det andra den digitalisering som behöver genomföras för att branschen ska kunna möta kravet på klimatdeklarationer.

Energy Save är en del av lösningen på båda dessa utmaningar. Våra Plug-in-Moduler erbjuder klimatsmart och effektiv uppvärmning, tillsammans med våra digitala verktyg som ger exakta uppgifter på hur en fastighet värms upp, och därmed utgör en del av underlaget i klimatdeklarationen.

Vi på Energy Save märker att branschens intresse för att hitta klimatsmarta lösningar för att värma och torka under byggnation ökar snabbt. Ett företag som tagit steget från tanke till handling är det rikstäckande maskinuthyrningsbolaget Renta AB som i dagarna mottagit och driftsatt en första Plug-in-Modul från oss på Energy Save för ett kundprojekt i Skåne. Tidigare har man använt pellets, fjärrvärme och andra redan existerande uppvärmningstekniker, men för att kunna erbjuda både smidigare och miljövänligare uppvärmningsalternativ har Renta AB nu valt en ES HeatBox Hydro för att möta sin kunds behov av miljöriktig och effektiv värme för ett byggprojekt.  

För att Boverkets rekommendationer ska bli lagstadgade krävs ett riksdagsbeslut, något som väntas komma inom något år. Energy Saves råd till branschen är dock att inte vänta, det finns en stor nytta i att kommit igång med arbetet innan dess att lagkravet skärps. Företag som kan uppvisa klimatdeklarationer för byggprocessen kommer att ha konkurrensfördelar.

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Myndigheternas skärpta krav på byggbranschen gynnar Energy Save som ser en snabbt ökande efterfrågan på lösningar som kan möta både utmaningen med minskade klimatutsläpp och krav på klimatdeklarationer.
Twittra det här