Offentliggörande av delårsrapport, 1 maj 2022 - 31 juli 2022

Report this content

ES Energy Save Holding AB (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed sin delårsrapport för perioden maj 2022 – juli 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

Delårsrapport Q1, maj 2022–juli 2022

Första kvartalet maj–juli 2022

Stark lönsamhet i tider av hög efterfrågan – skalbarhetsmodellen håller i skarpt läge.

• Rörelsens intäkter ökade med 430 procent till 52,6 MSEK (9,9).

• Nettoomsättningen ökade med 472 procent till 51,4 MSEK (9,0).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,0 MSEK (-3,8).

• Periodens resultat uppgick till 6,8 MSEK (-3,9).

• Resultat per aktie uppgick till 1,2 SEK (-0,8).

• Det operativa kassaflödet uppgick till 8,1 MSEK (-2,3).

• Samarbetsavtal med AQ Group.

• Uppföljningsorder från Skanska Rakennuskone Oy i Finland.

• Leverans av byggvärmemoduler till Universeums visualiseringslabb.

• Godkänd finansiering för byggnation av Smart Grid-anläggning inom Europeiska ERA-Net Smart Energy Systems.

• Lansering av digitalt affärsområde.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

• Ytterligare uppföljningsorder från norska UCO.

Denna information är sådan som ES Energy Save Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-09 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår huvudstrategi som bygger på dynamiska partnerskap för att snabbt kunna anpassa vår verksamhet till marknadens behov, har visat sig fungera i skarpt läge
Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)