Teckningsperiod i ES Group inleds inför notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Från och med idag är aktieteckningen öppen för allmänheten.

Inför noteringen genomför ES Energy Save Holding AB (”ES Group”) en spridningsemission riktad till allmänheten om högst 1 000 000 B-aktier, motsvarande 20,0 MSEK. För att täcka eventuell övertilldelning har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare högst 150 000 nya B-aktier, motsvarande 3,0 MSEK.  I samband med emissionen har teckningsförbindelser motsvararande 12,0 MSEK inhämtats. Teckningsperioden pågår mellan den 7 – 18 september.

ES Groups VD Fredrik Sävenstrand ser fram emot noteringen, som är godkänd och planerad till i slutet av september.

Detta är en milstolpe för ES Group. Vi ser ett stort intresse för bolaget och den spridningsemission som öppnar för aktieteckning idag, 7 september. Drygt halva emissionen är redan på plats genom teckningsförbindelser. Vi går nu in i nästa fas, växlar upp, och noteringen på Spotlight blir plattformen för detta, säger Fredrik Sävenstrand.
 

ES Group har en etablerad affär på den växande värmepumpsmarknaden. Med nya produkter som minskar energikostnader och CO2-utsläpp för både bygg- och fastighetssektorn har bolaget stor expansionspotential när samhället strävar mot ett mindre klimatavtryck. ES Groups produktkoncept och affärsmodeller bidrar till en accelererad omställning mot hållbara energisystem med en ökad andel förnyelsebar energi.

I villasegmentet har ES Group sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar via distributionsnätverk i 18 länder. Baserat på sin befintliga teknik har bolaget utvecklat ett produktkoncept med prefabricerade energicentraler, kallade Plug-in-Moduler, med stor nytta för både kommersiella fastigheter och för byggbolag. 

Bolagets nettoomsättning uppgick till 43,5 MSEK under räkenskapsåret 2019/20, omsättningen under det första kvartalet 2020/21 uppgick till 13,3 MSEK (9,0) en ökning med 48% jämfört med samma period föregående år. Bolagets målsättning är att under 2021/22 omsätta 100 MSEK och då vara kassaflödespositiva.

– Vi tycker att systemskapande och installation av värmepumpar idag sker på ett föråldrat och dyrt sätt och att klimatavtrycket i byggsektorn fortfarande är alldeles för högt, om vi som bransch ska kunna bidra till att uppnå klimatmålen. Det behövs nya lösningar och våra Plug-in-Moduler är ett svar på det, säger Fredrik Sävenstrand

 

Notering på Spotlight Stock Market

Teckningskurs:                                                  20,00 SEK per B-aktie

Teckningsperiod:                                               7 – 18 september 2020

Emissionsvolym:                                                20,0 MSEK

Övertilldelningsoption:                                        3,0 MSEK

Teckningsåtaganden:                                         12,0 MSEK

Första dag för handel:                                        30 september 2020

Partner Fondkommission är finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

Mer information om erbjudandet finns att tillgå på följande hemsidor:

ES Group: https://energysave.se/investorrelations
Partner Fondkommission AB: http://www.partnerfk.se
Spotlight Stock Market: http://www.spotlightstockmarket.com

För mer information, kontakta: Fredrik Sävenstrand, VD ES Energy Save Holding AB, fs@energysave.se

 

________________________________

ES Group utvecklar och erbjuder kostnadseffektiva, smarta och flexibla produkter för maximal energibesparing inom värmepumpsområdet. Bolaget digitaliserar konsultinsatsen och industrialiserar installationsprocessen genom nya innovativa lösningar för bland annat nyproducerade fastigheter och befintliga fastighetsbestånd. ES Energy Save marknadsför sina produkter under registrerade varumärket ES i 18 länder och har sedan 2009 sålt över 10 000 luft/vatten-värmepumpar.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Noteringen är godkänd och planerad till i slutet av september. Teckningsperioden pågår mellan den 7 – 18 september.
Twittra det här

Citat

-Detta är en milstolpe för ES Group. Vi ser ett stort intresse för bolaget och den spridningsemission som öppnar för aktieteckning idag, 7 september. Drygt halva emissionen är redan på plats genom teckningsförbindelser. Vi går nu in i nästa fas, växlar upp, och noteringen på Spotlight blir plattformen för detta.
Fredrik Sävenstrand, VD Energy Save Holding AB