Odlarskolan och 577 lägenheter kommer att säljas 2020

Report this content

Idag den 8 oktober har styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutat att genomföra en försäljning av Odlarskolans lokaler samt 577 lägenheter.

Fastigheterna som vi planerar att sälja är:

  • Samariten 11, Odlarskolan
  • Skrinnarvägen 1-21, Viptorp (428 lägenheter)
  • Skogsängsgatan 18-24, Skogsängen (131 lägenheter)
  • Trädgårdsgatan 5, Torshälla (10 lägenheter)
  • Trädgårdsgatan 4, Torshälla (8 lägenheter)

Enligt våra ägardirektiv, som vi får från kommunfullmäktige, ska vi under 2020 göra en engångsutdelning från fastighetsförsäljning på 200-400 miljoner kronor. Den 27 september fastställde Kommunföretags styrelse utdelningen till minst 300 miljoner kronor.

– Som en del av Eskilstuna kommunkoncern behöver vi vara med och bidra för att lösa kommunens ekonomiska utmaningar. Vinsterna från försäljningen ger ekonomiska möjligheter att bidra till kommunens investeringar i välfärden och fortsatt bostadsbyggande i Kommunfastigheter, säger Bertil Andersson, styrelseordförande.

Odlarskolan säljs därför att det är en fastighet som mestadels används av en privat aktör. Det finns ett stort intresse för att köpa samhällsfastigheter och vi tror att det finns bra möjligheter att hitta en bra köpare till Odlarskolan.

När det gäller bostäder så har vi bland annat valt områden där Kfast redan har en hög koncentration av hyresrätter och planerar att bygga fler bostäder. Kfast har även ett stort antal fastigheter som kommer att behöva rotrenovering de närmaste åren. Genom att sälja några av dessa får vi bättre möjligheter att renovera de fastigheter som vi har kvar och att bli klara med renoveringarna inom en rimlig tid. Försäljningen bidrar även till att Kfast kan minska sin skuldsättning i samband med nybyggnation och underhåll av befintliga fastigheter.

Försäljningen inleds nu under hösten 2019. Sommaren/hösten 2020 räknar vi med att de nya ägarna kan ta över fastigheterna, efter att kommunfullmäktige tagit beslut om försäljningen. Hyresgästerna bor kvar hos den nya hyresvärden på samma villkor som idag. Hyran eller andra hyresvillkor förändras inte i och med försäljningen.

Kontakt:
Bertil Andersson, styrelseordförande
070-927 92 44 eller bertil.andersson@kfast.se

Fanny Gustaver, kommunikationsstrateg
073-143 31 22 eller fanny.gustaver@kfast.se

Media

Media