Storsatsning på solenergi i Eskilstuna

Eskilstuna kommun och de kommunala bostadsbolagen hämtar kraft från solen!

Nu kommer Eskilstuna få solceller för elproduktion på en mängd takytor de närmaste åren. Detta i enlighet med kommunens högt satta mål i klimatplanen som antogs i politisk enighet av Kommunfullmäktige för några månader sedan.

Målet är att 10 % av kommunkoncernens nuvarande elanvändning, vilket motsvarar 9,5 GWh, ska komma från solenergi år 2020. Det innebär att stora ytor kommer att börja förberedas för solceller.

En investeringsplan för detta håller nu på att tas fram av kommunledningskontoret, Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Torshälla Fastighets AB. Det kommer att behövas ca 7000 m2 solceller.

Förnybar energi och kraftiga energieffektiviseringar är en del av de åtgärder som ska leda till en mer hållbar framtid utan klimatpåverkan. I kommunen och de kommunala bostadsbolagen visar vi nu i handling att vi genomför det viktiga steget att ta tillvara solens kraft för att tillverka el på ett miljöanpassat sätt.

Vår förhoppning är också att fler fastighetsägare tar efter vårt arbete och gör samma sak. En solkarta kommer att finnas tillgänglig som visar bästa sollägen.

Välkomna att höra mer !

Tid: Torsdag 13 juni, klockan 12.30

Plats: Utanför Eskilstuna Folkhögskolas lokaler i Munktellstaden

Medverkande: Birgitta Eriksson, ordförande Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Ingrid Sermeno Escobar, ordförande Torshälla Fastighets AB, Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun, Jan Helgesson, projektchef, Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

För mer information: kontakta Birgitta Johansson, 070-213 26 30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar