Amazon Data Services Sweden AB säkrar framtida expansionsmöjligheter via ytterligare markköp i Eskilstuna Logistikpark.

Amazon Data Services Sweden AB har framgångsrikt gått live med sina datacenter i Eskilstuna, Västerås och Katrineholm. Nu tar det världsledande molntjänstbolaget ett nytt viktigt steg genom ett ytterligare markförvärv i attraktiva Eskilstuna Logistikpark.

Ett nytt köpeavtal har tecknats mellan Eskilstuna kommun och Amazon Data Services Sweden AB. Bolaget är sedan tidigare verksamt på en intilliggande fastighet och avser att med detta markköp säkerställa företags framtida expansionsmöjligheter i regionen. Bolagets verksamhet är belägen i tre städer i Mälardalsregionen, Eskilstuna, Västerås och Katrineholm.

Amazon Data Services Sweden ABs lokalisering är av stor betydelse för hela regionen när det gäller deras digitala tjänster, samt att det bidrar till ökad konkurrenskraft för företag i Sverige samt i hela Norden.

Jag är självklart mycket positiv till denna investering och utveckling som bekräftar Amazon Data Services Sweden AB långsiktiga närvaro och viktiga satsning i Eskilstuna och Mälardalsregionen, säger David Hofmann, VD på Eskilstuna Logistik och Etablering AB .

Eskilstuna Logistik och Etablering ser fram emot framtida investeringar vilket i sin tur bidrar till nya arbetstillfällen inom digitala framtidsyrken, förutom hundratals byggjobb under uppbyggnadsfasen, säger Manuel Brändeborn, marknadschef på Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

För ytterligare information kontakta:

David Hofmann, VD, Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Email: david.hofmann@eskilstunalogistik.se
Telefon: +46 73 851 13 01

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media