Amazon väljer Kuehne Nagel och Eskilstuna logistikpark

När det amerikanska e-handelsföretaget Amazon etablerar sin svenska sajt kommer paket att levereras från lagret i Eskilstuna logistikpark. Det kommer att generera en betydande mängd nya jobb till Eskilstuna.

– Vi har valt Eskilstuna eftersom det ligger idealiskt centralt i Sverige, nära Stockholm, säger Helgi Ingólfsson, logistikföretaget Kuehne Nagels chef i Sverige.

Kuehne Nagel ska sköta Amazons logistik från Logicenters nybyggda lager på 15 000 kvadratmeter i Eskilstuna logistikpark. Kuehne Nagel har redan börjat flytta in men det är inte klart när lagret kommer att öppna.

– Det är under uppbyggnad men jag gissar på inleveranser inom kort, säger David Hofmann, vd på Eskilstuna Logistik och Etablering:

– Amazons satsning på Eskilstuna bekräftar att vi är ett av landets viktigaste och mest expansiva logistikområden.

Amazons etablering kommer att generera en betydande mängd nya jobb till Eskilstuna och högst troligt många fler vid högsäsong.

Det är självklart mycket positivt att Kuehne Nagel väljer att fortsätta att utvecklas i Sverige och då med Eskilstuna som bas. Vi ser detta som ett startskott på att de kommer att växa och utveckla sin logistikverksamhet här, säger Manuel Brändeborn, marknadschef på Eskilstuna Logistik och Etablering.

Logiscenter som byggt lagret varifrån Kuehne Nagel ska sköta Amazons logistikverksamhet i Sverige håller redan på att expandera lagerbyggnaden med ytterligare 15 000 kvadratmeter.

Sedan tidigare finns Amazon Web Services etablerade i logistikparken med en stor serverhall.

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera