Bockasjö bygger logistikcenter åt Sportamore i Eskilstuna Logistikpark

Den starka tillväxten inom näthandel är bakgrunden till det framgångsrika samarbetet

mellan fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB och Nordens största sportbutik på

nätet – Sportamore AB (Publ). I Eskilstuna svarar Bockasjö för bygget av en nytt

logistikcenter som hyrs av Sportamore på ett långsiktigt hyresavtal.

Den nya anläggningen ligger strategiskt i Eskilstuna med totalt 23 000 kvadratmeter

uthyrningsbar yta. Den utformas som ett modernt lager och logistikcenter. Allt ska stå

klart i juli 2017.

Expansionen är säkerställd genom att fastigheten kan byggas till med lika mycket yta.

−Flytten av lager- och logistikverksamheten till en modern anläggning i Eskilstuna

Logistikpark ger Sportamore rätt förutsättningar för såväl fortsatt tillväxt som för

effektivare logistik och ökad skalbarhet, kommenterar Johan Ryding, VD för Sportamore.

-Avtalet med Sportamore är ett gott bevis på vår förmåga att bygga och äga

högkvalitativa logistikcenters på viktiga orter, säger Joakim Hedin, VD på Bockasjö AB.

-Etableringen är mycket positivt för hela regionen. Det kommer att bidra till nya

arbetstillfällen i Eskilstuna och stärker Eskilstuna Logistikpark som en bra plats för att

klara en effektiv och hållbar logistiklösning för snabbväxande företag, säger Mikael

Jonsson, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom fastighetsförvaltning och -utveckling

med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av

Joakim Hedin och Paul Frankenius.

Tjänstepensionsbolaget Alecta och fastighetskoncernen Bockasjö bildade i februari i år

ett gemensamt nytt logistikbolag – Logistikfastigheter i Sverige AB - för att inom fem år

bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige

och övriga Skandinavien. Den nya anläggningen i Eskilstuna kommer efter uppförandet

att övertas av Logistikfastigheter i Sverige AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, telefon 0705-215300

Johan Ryding, VD Sportamore AB, telefon 0705-562226

Mikael Jonsson, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB, telefon 073-9506300

www.bockasjo.se

www.sportamore.se

www.eskilstunalogistik.se

Mikael Jonsson
VD
mikael.jonsson@eskilstunalogistik.se
Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar