Coop väljer att investera i Eskilstuna Logistikpark – bygger automatiserad varuterminal

Coop har beslutat om att investera i ny logistiklösning och en helautomatiserad varuterminal som byggs i Eskilstuna Logistikpark. Terminalen kommer bli 109 000 kvm och beräknas vara i full drift under andra halvåret av 2024 samt kommer att generera ca 400 nya arbetstillfällen, plus ytterligare 100 vid högsäsong.

Den nya terminalen blir en av Sveriges största automationslösningar. Terminalen kommer att förse Coops över 800 butiker hela Sverige med varor.

  • Vi ser att Coops konkurrenskraft framåt kommer att byggas utifrån snabbhet, innovation och digitalisering. Med en central och automatiserad terminal kan vi serva våra kunder bättre, vi effektiviserar vår verksamhet och vi kan ytterligare förstärka vårt hållbarhetsarbete när fler transporter kommer att gå på tåg, säger Magnus Johansson, VD Coop Sverige.    

Terminalen i Eskilstuna blir en helautomatiserad anläggning med höjder från 15 m upp till 36 meter, där alla processer från varumottagning till plock på pall sker automatiserat dygnet runt.

Terminalen kommer att ha spåranslutning in på tomten vilket möjliggör att Coop kan utöka andelen transporter på tåg. Redan idag körs cirka 35% av Coops transporter på järnväg.

  • Jag är mycket glad och stolt över att välkomna Coop till Eskilstuna och Eskilstuna Logistikpark och att de väljer att framtidssatsa med sin nya effektiva svenska varuterminal hos oss. Denna stora etablering innebär att det skapas många och viktiga nya arbetstillfällen, säger David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB
  • Denna betydande investering bekräftar Eskilstunas logistikposition, och förutom de nya arbetstillfällena, så tillkommer ett hundratal byggjobb under byggfasen, samt alla de chaufförer som skall hantera distributionen inom Sverige, vilket känns mycket positivt, säger Manuel Brändeborn, Marknadschef Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
  • Det är mycket glädjande att vi kunnat erbjuda Coop förutsättningar för sitt fortsatta hållbarhetsarbete genom att de kan ansluta terminalen till vår redan befintliga järnvägsanläggning i Eskilstuna Logistikpark, för att öka på sin andel klimatsmarta transporter. Coops satsning på utökade järnvägstransporter går hand i hand med Eskilstunas ambitioner att bidra till omställningen att flytta gods från väg till järnväg, säger Mikael Jonsson, Etableringschef Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera

Media

Media