E.ON etablerar sig i Eskilstuna

E.ON startar nu en ny depå för energigasen propan i Eskilstuna. Det betyder en ökad leveranssäkerhet för industrikunderna i Mellansverige samtidigt som det kan betyda nya arbetstillfällen i Eskilstuna.

- Propan är ett lättreglerat bränsle med betydligt bättre miljöprestanda än exempelvis olja, säger Pär Möller, affärschef för gasolaffären inom E.ON Gas. Etableringen i Eskilstuna är betydelsefull för oss och vi ser stora möjligheter att växa i regionen som är mycket industrität.

E.ON är en av Sveriges ledande leverantörer av propan som levererar närmare 70 000 ton om året till svensk industri. Huvudanläggningen finns i Karlshamn där det finns en lagringskapacitet på nära 80 000 ton. Dessutom finns en depå i Norrköping och nu alltså även en i Eskilstuna. Propan har nästan dubbelt så högt energivärde som exempelvis olja och användningen medför inga eller försumbara mängder av stoft och svavel.

- Depån i Eskilstuna blir viktig för både för våra befintliga kunder och för att skapa möjligheter för tillväxt i Mälardalen. I arbetet med lokaliseringen har vi fått stor hjälp av Eskilstuna Logistik som föreslagit en lämplig etablering men också hjälpt oss med byggnationen. Den nya depån kommer inledningsvis att leverera upp till 10 000 ton/år gasol, säger Pär Möller.

Totalt använder svensk industri cirka 340 000 ton propan, vilket gör att propan står för cirka 3 procent av industrins energibehov.

- Samarbetet med E.ON är ytterligare ett resultat  av arbetet med att utveckla och kundanpassa Eskilstuna kombiterminal till att bli en allt viktigare del av transportsystemet  i Mälardalen med möjlighet till kombinerade transporter och omlastning mellan järnväg och väg. Fokus från vår sida är att skapa mervärden för våra kunder genom hållbara logistiklösningar som ger bättre service till företag i regionen samt skapar fler arbetstillfällen, säger Roland Sandberg, Infrastrukturförvaltare inom Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

För ytterligare information, kontakta Marknadschef  E.ON Gas Per Elfvin, telefon 070 – 357 58 17, Anläggningschef E.ON Gas Christopher Thelin, telefon 070 – 657 47 91, eller VD, Eskilstuna Logistik och Etablering AB,  David Hofmann, telefon 073 - 851 13 01

Taggar:

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera