Eskilstuna kommun i expansivt samarbete med Bockasjö

Eskilstuna kommun och Bockasjö har tecknat ett optionsavtal om cirka 159 000 kvm mark i Eskilstuna Logistikpark. Därmed kan Bockasjö erbjuda effektiva lokaler i bästa läge för logistik och distribution i Stockholmsområdet och Mälardalen.

Området, med  skyltläge vid E20, ligger i angränsning till Bockasjös befintliga logistikfastighet om 23 000 kvm som är uthyrd till Sportamore. I projektet planeras ytterligare två byggnader om 27 000 respektive 31 000 kvm.

Ehandeln i Sverige expanderar kraftfullt, med en ökning om 16 procent under 2017 och med en förväntan om en fördubbling inom fem år. Tillväxt driver behovet av moderna logistikanläggningar nära slutkunden för kortare leveranstider och leverans samma dag. Från Eskilstuna Logistikparks unika läge nås 3,5 miljoner människor inom en timma, och hela Norden inom ett dygn.

-Vi glädjer oss åt Bockasjös offensiva satsning som befäster Eskilstunas position som ett av landets viktigaste och mest expansiva logistiknav.  Vi har en lång relation med Bockasjö och att vi nu tillsammans gör detta känns riktigt bra. Kombinationen av det geografiska läget, tillgång på arbetskraft, välutvecklad infrastruktur och effektiv fastighetsutveckling gör Eskilstuna svårslaget och jag ser fram emot att följa utvecklingen, säger David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB
 

-Tillsammans med Eskilstuna kommun är vi väl rustade att både möta e-handelns behov av lagringskapacitet och att fasa ut gamla byggnader med mer ändamålsenliga lokaler, konstaterar Joakim Hedin, VD på Bockasjö.

För mer information kontakta:

David Hofmann, VD, Eskilstuna Logistik och Etablering; 0738-511301 david.hofman@eskilstunalogistik.se

 www.eskilstunalogistik.se

Joakim Hedin, VD, Bockasjö AB, telefon; 0705–215300

joakim@bsgr.se

www.bockasjo.se 

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera