Fastighetsförsäljning

Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB har fattat beslut om att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd.

Vid årsskiftet 2016/2017 förvärvade Eskilstuna Logistik och Etablering AB tio näringslivsfastigheter där nu tre av dessa skall ut till försäljning.

Det finns flera bakomliggande faktorer till försäljningen och bl a så är vi övertygade om att det finns privata aktörer som har bättre förutsättningar att utveckla dessa fastigheter och affärer och därigenom positivt bidra till fler jobb, säger Johan Holmqvist, styrelseordförande för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB fortsätter, ett par andra viktiga faktorer är att fastighetsmarknaden fortfarande är säljarens och det är ett bra läge att sälja samt att vi får möjlighet att frigöra kapital som vi kan investera i framtida jobbskapande aktiviter för Eskilstuna. 

Bedömt marknadsvärde för dessa tre fastigheter är ca 70 msek.

Slutliga försäljningsvillkor kommer att villkoras genom godkännande av ägaren.

 

För ytterligare information, kontakta

David Hofmann, vd, 0738-511301, david.hofmann@eskilstunalogistik.se

Johan Holmqvist, styrelseordförande, 0739-107300 (kvällstid)

David Hofmann
david.hofmann@eskilstunalogistik.se

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera