Fastighetsförsäljning

Styrelsen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB har fattat beslut om att avyttra en av företagets fastigheter, Källsta 1:3.

Köpare är Strängnäs Mekaniska AB.

Tomträtten Källsta 1:3, Brunnstavägen 7, Eskilstuna, har en tomträtt på 33 015 kvm med en fastighet med uthyrningsbar yta om ca 8 200 kvm och är byggd 1978.

Försäljningspriset uppgår till 18 miljoner kronor och tillträde sker 2021-01-04.

- Det är mycket positivt att vi genom denna fastighetsaffär möjliggör tillväxt för Strängnäs Mekaniska samtidigt som vi skapar oss förutsättningar för fortsatta investeringar i vårt befintliga fastighetsbestånd, säger David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB. 

- Jättekul att ett kvalitets- och miljömedvetet tillverkande bolag med anor från 1914 väljer att etablera sig i Eskilstuna. Jag vill också passa på att välkomna Bosse, Stefan och deras medarbetare till Eskilstuna. Ett Eskilstuna med så många möjligheter, säger Johan Holmqvist, styrelseordförande Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

- Vi ser fram emot att etablera företaget i Eskilstuna kommun, där det finns ett bra företagsklimat. I Eskilstuna finns dessutom bra kompetens och kunnande inom branschen, vilket ger bra förutsättningar när vi söker nya medarbetare säger Bo Lord, delägare i Strängnäs Mekaniska AB.

För Eskilstuna Logistik och Etablering har BLOKK Fastighetspartner varit mäklare och rådgivare i affären.

 

För ytterligare information, kontakta

David Hofmann, vd, 0738-511301, david.hofmann@eskilstunalogistik.se

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera