GardenStore etablerar e-handelslager i Eskilstuna

Report this content

E-handelsbolaget GardenStore flyttar sitt lager till Eskilstuna. En befintlig lokal som anpassas för e-handelsbolaget och ger goda möjligheter för tillväxt och ökad leveransförmåga till sina kunder. Viktiga faktorer för detta strategiska beslut är goda referenser från liknande bolag samt närhet till en stor andel av Sveriges befolkning vilket därmed minskar miljöpåverkan.

GardenStore är ett snabbväxande e-handelsbolag som startade verksamheten 2016 i Stockholm, där huvudkontoret finns samt butik sedan 2018. GardenStore säljer allt för trädgården från grillen, Attefallshus, maskiner, verktyg, solceller, belysning och mycket mer.

  • Vi har valt att etablera vårt lager i Eskilstuna av flera anledningar. Lägre hyror än i Stockholmsregionen där vi tidigare låg vilket stärker vår konkurrenskraft, goda referenser från liknande verksamheter gällande personal och samarbetspartners i regionen. Det geografiska läget där vi fortsatt ligger på ett behagligt avstånd till Stockholm där vi har huvudkontor och butik. Från Eskilstuna når vi också runt 35% av Sveriges befolkning på under en och en halv timmes transportväg vilket är positiv både ur miljöhänseende samt för våra kunders ledtid, säger Erik Hallgren, Logistikchef på GardenStore.
  • Vi glädjer oss åt GardenStores etablering och satsning som bekräftar Eskilstunas position som ett av landets viktigaste och mest expansiva logistikområden samt att de bidrar med nya viktiga arbetstillfällen i Eskilstuna, säger David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
  • Vi ser mycket positivt på att GardenStore väljer Eskilstuna som sin nya bas för sin logistikverksamhet och fortsatta tillväxt framöver, där närhet till kund med effektiva varuflöden och personal- och kompetensförsörjning är något som vi jobbar extra hårt med att utveckla via bland annat Eskilstuna Kombiterminal och Eskilstuna Competence Services, säger Manuel Brändeborn, Marknadschef, Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

GardenStore är i nuläget verksamma i Sverige & Norge - och säljer produkter för allt inom trädgård och utemiljö.
Företaget har 27 anställda och omsatte 2019 – ca 100 miljoner kr. GardenStore går in i ett lager om 6 300 m2.

För mer information kontakta:

Manuel Brändeborn, Marknadschef - Eskilstuna Logistik och Etablering AB, 070-089 32 24, manuel.brandeborn@eskilstunalogistik.se 

David Hofmann, vd - Eskilstuna Logistik och Etablering AB, 0738 – 51 13 01, david.hofmann@eskilstunalogistik.se 

Erik Hallgren, Logistikchef – GardenStore Nordic AB erik@gardenstore.se  

Prenumerera