Gasellföretag etablerar sig i Eskilstuna Logistikpark

Nu har ännu ett företag etablerat sig i Eskilstuna Logistikpark. Det handlar om Eskilstunabördiga entreprenadföretaget Farment AB som har köpt 7 000 kvadratmeter mark. Tanken är att drygt 1 300 av dessa ska bebyggas med en industrihall där företag kan hyra såväl kontors- som lagerlokaler.

- Eskilstuna Logistikpark har ett bra läge, jag tror på placeringen och märker att det börjar hända saker där. Med tanke på det fördelaktiga läget är det inte omöjligt att vi själva flyttar vår kärnverksamhet till logistikparken framöver, säger Farments ägare Fredrik Söderberg.

I och med markköpet utökas företagets verksamhet som idag består till största delen av mark- och maskinarbeten.  År 2016 placerade sig företaget på plats 5 i Dagens Industris lista över gasellföretag i Södermanlands län.

- Vi ser mycket positivt på att ett lokalt, expansivt företag ser potentialen och utvecklingsmöjligheterna i Eskilstuna Logistikpark och flyttar hit. De visar vägen för andra, säger David Hofmann, vd på Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
 

Kontakt:
Fredrik Söderberg, ägare Farment, 070-791 79 43.

David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB, 073-851 13 01.

 

 

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera