Grön logistik tur och retur Eskilstuna-Verona

Nu kan företag boka hela sin transport från Verona till Eskilstuna, direkt via Stena Line. Två tågoperatörer och en sjöfartstransport görs i en och samma bokning i stället för tre olika. 

– Det är en stor fördel för transportörerna som bokar via oss och de uppskattar den servicenivån, säger Katrin Verner, Freight Commercial Manager på Stena Line.

Att transportera gods med tåg från Verona till Rostock och sedan färja till Trelleborg och därefter tåg igen till Eskilstuna har man kunnat göra länge. Det nya är att det sedan slutet på 2019 går att boka allt via Stena Line som samarbetar med TX Logistik.
Stena Lines avgångar är anpassade för att matcha anslutande tåg, vilket garanterar en punktlig och pålitlig leveransservice.

– Detta förenklade transportflöde förbättrar förutsättningarna för både befintliga som nyetablerade företag i Eskilstuna och Stockholm-Mälardalsregionen, säger Pär Svensson på Eskilstuna Logistik och Etablering.  

 

Foto: Stena Line


 

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar