Mellanskog etablerar ny virkesterminal i Eskilstuna Logistikpark

Mellanskog och Eskilstuna kommun har slutit ett långsiktigt arrendeavtal för en ny

virkesterminal. Den nya terminalen ingår i Mellanskogs strategiska satsning på

förbättrad och effektivare logistik.

Den nya virkesterminalen i Kjula, utanför Eskilstuna blir en viktig knutpunkt för Mellanskogs

virkestransporter.

- Det känns väldigt roligt att kunna etablera en ny virkesterminal i Mälardalen. Det här

är en del i Mellanskogs strategiska satsning på effektivare logistik, säger Martin

Strandberg, virkesområdeschef på Mellanskog för Sörmland och Örebro.

- Denna etablering bekräftar att vår strategiska satsning med Logistikparken är helt rätt.

Med kundanpassade etableringslösningar skapar vi effektiva och hållbara lösningar.

Mellanskogs virkesterminal är ett bra exempel på detta och det ska bli spännande att

följa terminalens utveckling säger David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och

Etablering AB.

Möjlighet att nå nya kunder

Virket till den nya terminalen kommer främst att levereras från skogarna i Sörmland och

Västmanland. Genom den nya tågterminalen ser Mellanskog möjligheter att nå nya kunder

utanför ordinarie upptagningsområde. Till en början blir det framförallt massaved som

kommer att transporteras.

- Det här ger oss nya möjligheter att skapa kostnadseffektiva transporter och nå kunder

utanför vår ordinarie geografi. I slutändan gynnar satsningen våra medlemmar som

kommer att få bättre förutsättningar för avkastning på sitt virke, säger Martin

Strandberg.

Redan i augusti kommer det första virket att levereras till den nya terminalen och i början av

september rullar det första tåget med massaved.

Fjärrmätningsterminal

Ytterligare en del i Mellanskogs effektiviseringsarbete är att terminalen utrustas med kameror

för fjärrmätning. Det innebär att lastbilarna kommer att kunna leverera in virke i princip

dygnet runt och virket mäts från Fjärrmätningscentralen i Sundsvall.

- För Eskilstuna innebär det här ytterligare en bekräftelse på att vår tidiga satsning på

elektrifierad järnvägsanslutning till Eskilstuna Logistikpark har varit lyckosam. Den

har bidragit till att den nya terminalen för omlastning av virke i Mälardalen landade i

just Eskilstuna, vilket vi är väldigt glada för, säger Claes Sörman teknisk chef på

Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

 

För mer information kontakta:

Martin Strandberg, Mellanskog, virkesområdeschef Sörmland och Örebro, Tel 010-482 82 10

David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Tel 073-851 13 01.

 

 

 

 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera

Media

Media