Näringslivsfastigheter

Vår upphandling av ny leverantör av fastighetsförvaltning är avslutad.

Ny leverantör blir Saps Service Management AB som tillträder uppdraget 1/9 2019.

För mer information om Saps vänligen se länk: https://saps.se/  

 

 

Prenumerera