Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder kronor i Eskilstuna – unik etablering inom svensk batteriindustri

Report this content

 Shenzhen Senior Technology Material (Senior) investerar 2,5 miljarder kronor fram till 2025 i en industrianläggning i Eskilstuna, en etablering som förväntas skapa förutsättningar för mellan 500–600 arbetstillfällen. Anläggningen blir en av Europas största fabriker för separatorfilm för litiumbatterier och kommer att verka som underleverantör till Northvolt.  

Etableringen i Eskilstuna är företagets första investering och produktionsanläggning utanför Kina där anläggningen i Eskilstuna enligt företaget ska utvecklas till deras europeiska huvudkontor.

- Eskilstuna tar nu platsen som en central del i elektrifieringen av transportsektorn. Inte bara i Sverige utan i Europa. Vi har ännu en gång visat att vi är att räkna med för etableringar av nya företag såväl som befintliga företag att växa. Jag ser gärna att vi blir ett kluster av företag inom området elektrifiering, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun.

- Elektrifieringen och tillgång till lagring spelar en avgörande roll i både näringslivets och samhällets klimatomställning och att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det här är en viktig investering, inte minst för Eskilstuna, för att kunna tillverka hållbart producerade batterier i Sverige, säger näringsminister Ibrahim Baylan.  

Urvalsprocessen har varit omfattande och anledningen till valet av Eskilstuna har bland annat handlat om stadens strategiska logistikläge och möjligheten till att använda hållbara transporter för råvaror via Eskilstuna kombiterminal. En annan anledning är tillgången till den tekniska kompetens som finns i regionen.

Även möjligheten till att använda fossilfri el i större utsträckning än i andra länder har varit en anledning till företagets val av investering i Sverige och Eskilstuna. Det skapar förutsättningar till att få ett lågt koldioxidavtryck i tillverkningen.

- Europa kommer att vara den viktigaste marknaden för elektrifiering av transport och energilagerlösningar i framtiden. EU har dessutom satt målet att helt ersätta bensin- och dieseldrivna fordon med elektriska fordon de kommande 15 åren. Potentialen är därför väldigt stor och den europeiska marknaden erbjuder goda möjligheter för vidareutveckling. Seniors etablering av en produktionsanläggning i Sverige är ett viktigt steg framåt i vår globala strategi, säger Xufeng Chen, styrelseordförande, Senior.

Industrianläggningen kommer att förse Northvolt med separatorer till deras nybyggda gigafabrik i Skellefteå. Via Eskilstuna Kombiterminal kommer både råvaror som färdiga produkter att transporteras till och från Eskilstuna. 

- Vi tror att det starka samarbetet mellan Northvolt och Senior kommer att etablera Sverige som en av de viktigaste produktionsbaserna för batterimaterial och komponenter till fordonsbatterier och energilagring. Detta i sin tur kommer att ha stor påverkan och bidra till utvecklingen av Europas nya energiindustri, fortsätter Xufeng Chen.

Utvecklingen i Sverige och i Eskilstuna kommer att ske i tre etapper. I en första fas hyr företaget en 13 900 kvm stor lokal av fastighetsbolaget Nyfosa i Svista industriområde. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Eskilstuna kommun, Nyfosa och Senior om 120 000 kvm mark i anslutning till nuvarande lokal i Svista för att kunna förverkliga en expansion i kommande faser. Planen är att produktionsanläggningen år 2025 ska vara cirka 70 000 kvm och skapa förutsättningar för mellan 500 – 600 direkta nya arbetstillfällen samt ett stort antal indirekta arbetstillfällen. 

- Det är väldigt tillfredställande att ett börsnoterat bolag, i en högteknologisk framtidsbransch, placerar sitt Europakontor och produktionsanläggning i Eskilstuna och jag är övertygad om att Seniors etablering kommer att bidra till att hela Eskilstunas näringsliv, påverkas positivt, säger Johan Holmqvist, ordförande Eskilstuna Logistik och Etablering AB

- Senior stärker kraftigt grunden för fortsatta industrietableringar. Vår strategi med att Eskilstuna ska vara en plats att räkna med ger resultat. Vårt kunnande är känt. Senior ska känna sig oerhört välkomna. Vi gör den här resan tillsammans, avslutar Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsen ordförande.

För mer information, kontakta:

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 086 65 02
Kalle Liu, Vice VD, Senior Material (Europe) AB, 076 301 10 01
Stina Lindh Hök, VD, Nyfosa, 070-577 18 85
Johan Holmqvist, ordförande Eskilstuna Logistik och Etablering AB, 070 324 57 37
David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB, 073 851 13 01

Om företaget:

Shenzhen Senior Technologies Material Co., Ltd är en ledande leverantör av separatorer för tillverkning av litiumbatterier. Företaget har huvudkontor i techhubben Shenzhen och förser batteritillverkare i världen med patenterade separatorlösningar.  

Företaget är noterat på Shenzhen-börsen och planerar en kapacitetsutveckling i Kina såväl som internationellt för att klara av efterfrågan på batterier. Investeringen i Sverige och Eskilstuna är den första internationella etableringen.

Sagt om etableringen:  

- Vi är väldigt glada att välkomna Senior till Sveriges växande batteriindustri. Genom Sveriges unikt fossilfria elmix och utmärkta förutsättningar för modern tillverkning kommer Seniors etablering och starka tekniska kunnande bidra till att förse den europeiska marknaden med hållbara batterikomponenter, säger Andreas Scheibenpflug, Head of Business Ecosystem – Smart Industry & New Materials, Business Sweden.

- Just nu byggs ett ekosystem av leverantörer för produktion av litiumjonbatterier upp i Sverige och Europa. Det är viktigt, inte bara för att förenkla logistiken, utan också minimera batteriernas koldioxidtryck med hjälp av fossilfri energi. Seniors etablering är ett välkommet tillskott till detta ekosystem, säger Jesper Wigardt, Vice President Communication & Public Affairs på Northvolt.

- Vi är mycket glada över att få utveckla Seniors moderna produktionsanläggning i Eskilstuna. Det är positivt att denna framtidssatsning i den expansiva batteriindustrin sker i Sverige och att Nyfosa kan bidra till detta i ett långsiktigt samarbete, säger Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

Jag är oerhört glad och stolt över att välkomna Senior till Eskilstuna och Svista industriområde och att de väljer att framtidssatsa med sin nya moderna produktionsanläggning här. Denna stora etablering innebär att det skapas många och viktiga nya arbetstillfällen, säger David Hofmann, VD, Eskilstuna Logistik och Etablering AB. 

- Det är självklart mycket glädjande att vi lyckats landa i en gemensam lösning för Seniors satsning här i Eskilstuna. Ett intensivt arbete med professionell stöttning från Business Sweden och Invest Stockholm. Denna betydande etablering bekräftar både Eskilstunas industri- och logistikposition i Sverige, vilket känns extra bra, säger Manuel Brändeborn, marknadschef, Eskilstuna Logistik och Etablering AB. 

- Satsningen på hållbara järnvägstransporter går hand i hand med Eskilstuna ambitioner att bidra till omställningen att flytta gods från väg till järnväg, säger Mikael Jonsson, etableringschef, Eskilstuna Logistik och Etablering AB. 

 

 

Prenumerera

Media

Media