TX Logistik utökar tågtransporter till och från Eskilstuna Kombiterminal

TX Logistik med sitt europeiska järnvägsnätverk med anslutningar i elva länder i Europa utökar nu sina järnvägstransporttjänster till och från Eskilstuna.

Rutten går från Cabooter-terminalen i Kaldenkirchen via Padborg – Köpenhamn till Malmö kombiterminal och sedan vidare från Malmö kombiterminal till Eskilstuna kombiterminal. På så sätt binds Benelux-regionen ihop med den skandinaviska regionen. TX Logistik trafikerar hela vägen med egna lok. Vid den tysk-danska gränsen i Padborg kommer bytet av lokförare att äga rum. Där tar det svenska dotterbolaget TX Logistik AB över eller överlämnar.

–  På detta sätt producerar vi alla tjänster på hela rutten under egen ledning - med egna lokförare och egen utrustning", betonar Albert Bastius, COO i TX Logistik. 

Den nya förbindelsen drivs som ett öppet tågsystem. Tåget kommer att ha 38 trailerplatser vilket sparar på koldioxidutsläpp. Ungefär hälften av de trailers som transporteras på denna rutt från Kaldenkirchen är avsedda för Malmöregionen och Sydsverige. Den andra halvan av trailervolymen från Kaldenkirchen kommer, efter att tåget kompletteringslastats på Malmö kombiterminal, att transporteras vidare av TX Logistik till Eskilstuna kombiterminal. Denna nya anslutning kompletterar järnvägslogistikföretagets inhemska nätverk mellan Trelleborg, Malmö och Eskilstuna.

–  Den nya anslutningen stärker inte bara TX Logistiks europeiska verksamhet över Öresundsbron, den visar också hur järnvägstransporterna är lösningen för säker och miljövänlig logistik, även under Corona-perioden, säger Gian Paolo Gotelli, vd på TX Logistik.

–  TX Logistiks utökade verksamheten förbättrar förutsättningarna för både befintliga som nyetablerade företag i Eskilstuna med omnejd, säger Pär Svensson på Eskilstuna Logistik och Etablering AB. 

–  Detta tillkommande intermodala upplägg med tre tåg per vecka är väldigt bra och kul för Stockholm-Mälardalsregionen och vi ser en stor potential till en utökning i relativ närtid till dagliga tåg, säger Claes Sörman på Eskilstuna Logistik och Etablering AB. 

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera

Media

Media