Utveckling av Eskilstuna Flygplats

David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB, meddelar att nästa fas i projektet är att vi nu efter sommaren går in i en förutsättningslös diskussion med ett konsortium av investerare i syfte om att teckna ett långsiktigt privatfinansierat arrendeavtal angående Eskilstuna Flygplats.

Den avsiktsförklaring som Eskilstuna Logistik och Etablering AB tidigare har träffat med Resevaruhuset AB upphörde att gälla 30/6 och inget nytt avtal har tecknats.

David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB, telefon 073 8511301

 

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera

Media

Media