Vi stödjer Giving People

Eskilstuna Logistik och Etablering AB fortsätter att under 2020 att stödja organisationen Giving People som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

- Vi stöttade Giving People inför julen, då de hjälper familjer och äldre som är extra utsatta. Därför har vi valt att stötta Giving People även i dessa utmanande tider som vi alla genomgår tillsammans, men vissa har en mer utmanande situation och där hoppas vi att vårt bidrag via Giving People gör skillnad för både familjer och äldre, säger Manuel Brändeborn, Marknadschef på Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Giving People vill genom sitt arbete:

·       Hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.


·       Förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.

·       Motverka utanförskap och sociala klyftor.

·       Påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom.

·       Skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.Läs mer på www.givingpeople.se

 

Om oss

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen - ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur - från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare. Eskilstuna drivs av en affärsinriktad kultur, ett mångsidigt näringsliv och en aktiv högskola. En stad där samhälle, näringsliv och skola samverkar för att bygga hållbart företagande, och där människor vill göra skillnad. Eskilstuna Logistiks och Etablering AB:s roll är att utveckla bra förutsättningar för hållbar och kostnadseffektiv företagande genom att tillhandahålla attraktiva etableringslösningar och en enkel och smidig etableringsprocess. Eskilstuna Logistik och Etablering AB – en del av Eskilstuna kommunkoncern. Se även: www.eskilstunalogistik.se

Prenumerera

Media

Media